Angličtina zdarma

9 frázových sloves s PUT

17.03 2021|Slovesa
9 frázových sloves s PUT

Dnes se podíváme na devět frázových sloves, která využívají sloveso PUT.

1. Put Away

= uklidit, dát na místo, odklidit

Př:
Here are your clean clothes, please put then away (put them in the closet, in the dersser, etc.)
Tady je tvoje čisté oblečení, dej ho prosím na své místo.

2. Put Back

= dát zpátky

Př:
After you´re done using the dictionary, put it back.
Jakmile skončíš s používáním slovníku, vrať jej zpět.

3. Put Down

= Zapsat si

Př:
I´m making a shopping list. I already put down bread, cheese, and butter. What else do we need to get?
Dělám si nákupní seznam. Již jsem si zapsal chleba, sýr a máslo. Co dalšího ještě potřebujeme?

= Shodit někoho před ostatními
Př:
Every time I try to add sometihng to the conversation, my brother pute me down by saying my opinions are stupid.
Pokaždé, když se snažím něčím přispět do konverzace, můj bratr mě shazuje tvrzením, že mé názory jsou hloupé.

= utratit (zvíře)
Př:
When our cat got cancer, we decided to put her down.
Když naše kočka dostala rakovinu, rozhodli jsme se ji utratit.

4. Put Forth/ Put Foreward

= předložit, navrhnout
Př:
I´d like to put forward a suggestion or two.
Rád bych předložil jeden nebo dva návrhy.

5. Put Off

= Odložit, přesunout
Př:
Don't put off till tomorrow what you can do today.
Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek.

= odradit (koho od čeho)
Př:
She seemed unfriendly. Her attitude really put me of.
Zdála se nepřátelská. Její přístup mě opravdu odratil.

6. Put On

=obléknout se, vzít si na sebe, nazout si
Př:
She put on her boots.
Obula si své boty.

= uvést na scénu, představit
Př:
The local theater company is putting on "Romeo and Juliet".
Místní divadlo představilo "Romea a Julii".

= přibrat
Př:
She has put on four kilos.
Přibrala čtyři kila.

7. Put Out

= zhasnout, uhasit
Př:
The firefighters quickly put out the fire in the aparment building.
Hasiči rychle uhasili oheň v bytovém domě.

= vydat, uveřejnit
Př:
The organization puts out a monthly newsletter.
Organizace vydává měscíční newsletter.

= obtěžovat (koho)
Př:
Is it OK if i arrive early? I don´t want to put you out in any way.
Nebude vadit, když přijedu dříve? Nechci tě jakýmkoliv způsobem obtěžovat.

8. Put Through

= spojit, přepojit
Př:
I will put you through.
Přepojím Vás.

9. Put Up With

= snášet, vyrovnat se, smířit se
Př:
I can´t put up with all the noise in the dormitory. I need a quieter place to study.
Nemůžu se smířit se vším tím hlukem na kolejích. Potřeubuji klidnější místo na studování.

Frázové slovesa se slovesem PUT. Co znamená a jak použít anglické frázové sloveeso put back, put down, put on, put off, put away nebo put back?
Angličtina online zdarma

 301 
  Komentáře

YouTube
Obrázek
PŘIDAT KOMENTÁŘ