Angličtina zdarma

Minulý čas prostý - Past Simple

04.05 2017|Slovesa
Minulý čas prostý - Past Simple

Minulý čas prostý nebo v angličtině Past Simple je slovesný čas, který vyjadřuje skončenou minulost nebo jednorázový děj. Děj v minulém čase prostém nemá žádný vztah k přítomnosti.

Past Simple se obvykle používá při vyprávění, kdy se děje řadí tak, jak se za sebou konaly. Důležité je, že děj už skončil, případně kdy. Čas konání děje buď vyplývá ze souvislostí nebo je dán příslovečným určením času.

Minulý čas prostý vyjadřuje:

1. Děje, které se odehrály v minulosti a jejich čas je přesně uveden
Př. Loni o prázdninách jsme jeli do Řecka. - We went to Greece on holiday last summer.

2. Děje a stavy, které už skončily
Př: Gustave Eiffel postavil sochu Svobody. - Gustave Eiffel built the Statue of Liberty.

3. Děje, které následovaly jeden po druhém v minulosti
Př: Vstal z postele, šel do koupelny a osprchoval se. - He got out of bed, wnt to the bathroom and had shower.

4. Děj se odehrál před nějakou známou událostí
Př: Potkal jsem ho před Vánocemi. - I met him before Christmas

Minulý čas prostý se často pojí s časovými výrazy, jako je včera-yesterday, minulý týden-last week, minulý měsíc-last month, minulý rok-last year, před-ago, tehdy-then, když-when, před jakou dobou-how long ago, v roce 1990-in 1990, onehdy-the other day

Tvoření minulého času prostého:

Tvar minulého času prostého je u všech osob stejný. Rozlišujeme jej jen u pravidelných a nepravidelných sloves. U pravidelných sloves v oznamovací větě přidáme koncovku -ED-. Nepravidelná slovesa mají svůj vlastní tvar, který se musíte naučit. Můžete využít seznam nepravidelných sloves.

Př:
pravidelná slovesa: work-worked, move-moved
nepravidelná slovesa: go-went, cut-cut

V otázkách a záporu používáme DID nebo DIDN´D + infinitiv.

Př:
Dělal jsi včera domácí úkol? - Did you do your homework yesterday?
Neměla ho ráda, ale vzala si ho. - She didn´t like him, but she married him.

Minulý čas prostý pomocných sloves


Sloveso TO BE
OznamovacíTázacíZápor
I waswas I?I was not (wasn´t)
You wereWere you?You were not (weren´t)
He waswas he?He was not (wasn´t)
We wereWere we?We were not (Weren´t)
You wereWere you?You were not (weren´t)
They wereWere they?They were not (Weren´t)


Sloveso TO HAVE
OznamovaciTazaciZapor
I hadHad II had not (hadn´t)
You hadHad you?You had not (hadn´t)
He hadHad he?He had not (hadn´t)
We hadHad we?We had not (hadn´t)
You hadHad you?You had not (hadn´t)
They hadHad they?/td>They had not (hadn´t)


Sloveso TO DO
OznamovaciTazaciZapor
I didDid I do?I did not do (didn´t)
You didDid you do?You did not do (didn´t)
He didDid he do?He did not do (didn´t)
We didDid we do?We did not do (didn´t)
You didDid you do?You did not do (didn´t)
They didDid they do?They did not do (didn´t)


Minulý čas prostý - Past Simple. Co vyjadřuje minulý čas prostý, jak se tvoří v oznamovacím, tázacím a záporném tvaru. Příklady minulý čas prostý
Angličtina online zdarma

 302 
  Komentáře

YouTube
Obrázek
PŘIDAT KOMENTÁŘ