Angličtina zdarma

Minulý čas průběhový - Past Continuous Tense

22.05 2017|Slovesa
Minulý čas průběhový - Past Continuous Tense

Minulý průběhový čas neboli Past Continuous Tense se tvoří z pomocného slovesa to be (was, were) a slovesa v příčestí přítomném.

Tvorba minulého průběhového času:

Oznamovací způsobZáporný způsobTázací způsob
I was workingI wasn´t workingWas I working?
You were workingYou weren´t workingWere you working?
He, she, it was workingHe, she, it wasn´t workingWas he working?
We were workingWe were not workingWere we working?
You were workingYou were not workingWere You working?
They were workingThey were not workingWere they working?


Použití minulého času průběhového


1. Minulý děj, jehož čas není důležitý

K popisu minulé činnosti, která pokračovala někde v minulosti, ale její časový začátek ani konec není důležitý. Krátkodobě ovlivňuje přítomnost i budoucnost.

Př:
It was getting darker. - Stmívalo se. (stmívá se a ještě se bude stmívat)

The wind was rising. - Vítr se zvedal. (zvedá se a ještě nějakou dobu se zvedat bude.)

2. Kombinace s minulým časem prostým

V kombinaci minulého prostého času s minulým průběhovým časem, kde upřesňujeme časový bod minulým prostým časem. Děj začal před činností času minulého prostého a pravděpodobně bude pokračovat i po něm.

Př:
When I arrived, Tom was talking on the phone. - Když jsem přijel, Tom mluvil po telefonu.

3. Dva souběžné děje

K popisu dvou dějů, které se odehrály ve stejný čas. Minulý čas průběhový se také používá v nepřímé řeči.

Př:
A wood fire was burning on the hearth, and a cat was sleeping infront of it. - V krbu hořela polena a kočka před ním vyspávala.
He said he was living in Prague. - Říkal, že žije v Praze.

4. Náhodná činnost

Minulý průběhový čas se též může použít místo času minulého prostého. Vyjadřuje více náhodnou a méně záměrnou činnost.

Př:
I was talking to Tom the athoer day. (Mluvčí zde podotýká, že mluvil s Tomem. Z věty není jasné, kdo začal hovor a ani to není důležité. Minulý průběhový čas zbavuje podmět odpovědnosti.

oproti tomu

I talked to Tom the other day. (Mluvčí zde podotýká, že jsem to byl já, kdo začal mluvit s Tomem.

Minulý čas průběhový. Jak se tvoří minulý průběhový čas v angličtině. Používání a příklady Past Continuous Tense. Naučte se s námi minulý průběhový čas.
Angličtina online zdarma

 303 
  Komentáře

YouTube
Obrázek
PŘIDAT KOMENTÁŘ