Angličtina zdarma

Přítomný čas průběhový - Present Continuous

08.02 2017|Slovesa
Přítomný čas průběhový - Present Continuous

Další nejpoužívanějším časem v angličtině je přítomný čas průběhový. V následujících řádcích si popíšeme, kdy se používá a jak se tvoří.

Průběhový čas nebo-li Present Continuous používám pro popis činností, které probíhají v okamžiku promluvy nebo v období kolem okamžiku promluvy, činností již zahájených, činností současných a také naplánovaných činností, které budou určitě realizovány. Slovesa, která vyjadřují stav a nikoliv činnost (např. know, understand, believe) se v této formě neužívají.

1. Dočasné situace

Přítomný čas průběhový můžeme použít také pro . vyjádření dočasných situací, a to i v případě, že už nejsou pravdivé v daném okamžiku.

John pracuje v baru, dokud nenajde práci ve svém oboru. - John´s wroking in a bar until he finds a job in his field.

Můžeme to porovnat i v následujícím příkladu:
I work in a school. - Pracuji ve škole (Myslím, že je to trvalý stav.)
I´m working in a school. - Zatím pracuji ve škole. (Myslím, že to je dočasná situace.)

2. Dočasné nebo nové návyky

Přítomný čas průběhový může použít i pro dočasné či nové návyky. Pro běžné návyky, které trvají delší dobu, používáme přítomný čas prostý. Průběhový čas používáme v případech, kdy používáme výrazy jako "these days" v těchto dnech nebo "at the moment" v tuto chvíli.

He´s eating a lot these days. - V těchto dnech hodně jí.
She´s swimming every morning. - Ona plave každé ráno. (obvykle to nedělá)
You´re smoking too much. - Kouříš příliš mnoho. (Dotyčný se nějak rozkouřil, dříve tak moc nekouřil)

3. Nepravidelné, ale časté návyky

Přítomný čas průběhový se dále používá pro návyky, které nejsou pravidelné, ale odehrávají se velmi často. V tomto případě se obvykle používají příslovce jako "vždycky", "navždy" nebo "trvale". Často se přítomný čas průběhový používá, když se mluví o nepříjemných zvycích.

You´re forever losing your keys! - Své klíče jsi ztratil navždy.
She´s constantly missing the train. - Stále zmeškává vlak.
Lucy´s alwayas smiling. - Lucie se neustále usmívá.

4. Naplánovaná blízká budoucnost

Další využitá Present Continuous je v případech, když jsme již něco naplánovali a jsme si jistí, že se událost v budoucnosti skutečně stane.

I´m meeting my father tomorrow. - Zítra se setkám s mým otcem.
We´re going to the beach at the weekend. - O víkendu pojedeme na pláž.
I´m leaving at three. - Odjíždím ve tři.

Tvary sloves v přítomném průběhovém čase


Kladný tvar
1. I am speaking
2. You are speaking
3. He is speaking

1. We are speaking
2. You are speaking
3. They are speaking

Záporný tvar
1. I´m not speaking
2. You aren´t speaking
3. He isn´t speaking

1. We aren´t speaking
2. You aren´t speaking
3. They aren´t speaking

Příklady přítomného průběhového času


Čtu velmi zajímavou knihu (právě teď). - I am reading a very interesting book.

Zítra se setkám se Sandrou (určitě). - I´m meeting Sandra tomorrow.

Čtu zajímavou knihu (mám ji rozečtenou). - I´m reading an interesting book.

(Právě) tam jdu. - I´am (just) going there.

(Právě) mluví se svým přítelem. - He is speaking to his friend.

Nepříchází. - She is not coming.

Přítomný čas průběhový - Present Continuous. Další nejpoužívanějším časem v angličtině je přítomný čas průběhový. Průběhový čas nebo-li Present Continuous
Angličtina online zdarma

 304 
  Komentáře

YouTube
Obrázek
PŘIDAT KOMENTÁŘ