Angličtina zdarma

Rozdíl mezi průběhovým a prostým přítomným časem

08.02 2017|Slovesa
Rozdíl mezi průběhovým a prostým přítomným časem

Jak jste si v předchozích lekcích mohli všimnout, anglicky mluvící občané rozlišují mezi dvěma přítomnými časy podle obvyklosti a trvání děje. Nyní se podíváme na rozdíly, které tyto časy od sebe rozlišují.

Rozdíl mezi Present Simple a Present Continuous


John plays football. (Jan hraje fotbal) = je fotbalistou X
John is playing football. (Jan hraje fotbal) - právě v tuto chvíli.

V prvním případě (John plays football) prostým přítomným časem vyjadřujeme děj obvyklý, pravidelně opakovaný. Říkáme tedy, že Jan umí hrát kopanou, že je fotbalista.

V druhém případě (John is playin football) průběhovým přítomným časem chceme vyjádřit, že jde o děj, který právě teď probíhá, který ještě není skončen. Věta tedy znamená, že Jan ve chvíli, kdy mluvíme, hraje fotbal. Nemusí nutně být fotbalovým hráčem nebo hrát kopanou pravidelně.

Podobně je tomu i u dvojice následujících vět.

Jane works as a laboratory assistant. (Jana pracuje jako laborantka.) X
Now she is working in her lab. (Nyní pracuje ve své laboratoři.)

V první větě říkáme, že Jana pracuje jako laborantka pravidelně, trvale a je tedy laborantkou z povolání. V druhé větě říkáme, že právě v okamžiku vyprávění pracuje ve své laboratoři.

Srovnejte následující dvojice:


He gets up at five o´clock. - Vstává v pět hodin. (pravidelně)
He is getting up (now). - Teď vstvává. (právě v tuto chvíli)

She speaks English. - Mluví anglicky = umí mluvit anglicky
She is speaking English. - Teď (právě) mluví anglicky.

Rozdíl mezi průběhovým a prostým přítomným časem. Present simple a present continuous - vysvětlení rozdílu a příklady obou časů
Angličtina online zdarma

 306 
  Komentáře

YouTube
Obrázek
PŘIDAT KOMENTÁŘ