Angličtina zdarma

Anglická slovíčka - Rodina

27.04 2017|Slovní zásoba
Anglická slovíčka - Rodina

V dnešním článku pro vás máme vyčerpávající seznam anglických slovíček, které popisuji rodinu a její nejbližší i vzdálenější členy.

immediate/extended family – nejbližší/vzdálenější rodina

a family of four – čtyřčlenná rodina

blended family - smíšená rodina

one-parent family – neúplná rodina

childless family – bezdětná rodina

family tree – rodokmen

family member – člen rodiny

family background – rodinné zázemí

to raise/start a family – založit rodinu

marital status – rodinný stav

single – svobodný

engaged – zasnoubený

fiance – snoubenec

faincee – snoubenka

wife – manželka

husband – manžel

married couple – manželé

divorced – rozvedený

widowed – ovdovělý

to be widowed – ovdovět

widow – vdova

widower – vdovec

grown-up – dospělý

to get married – oženit se, vdát se

to marry sb – vzít si koho

to marry young – ženit se mladý

to marry sb off – provdat/oženit koho

to get divorced – rozvádět se

to be divorced from sb – být rozveden s kým

to separate/split up – rozejít se

to remarry – znovu se oženit

to marry into a family – přiženit se

cohabitation – nemanželské soužití

bachelor – starý mládenec

spinster – stará pana

close/distant/blood relative – blízký/vzdálený/pokrevní příbuzný

to be related to sb - být příbuzný s kým

to be relation to sb - být v příbuzenském vztahu s kým

What relation are you to Jim? - V jakém příbuzenském vztahu jsi s Jimem?

From one´s father side/ mother´s side – z otcovy/matčiny strany

from the first marrige
– z prvního manželství

to come from a good family - pocházet z dobré rodiny

to be one of the family – patřit do rodiny

the black sheep of the family – černá ovce rodiny

whithin the family – v kruhu rodinném

family gathering – rodinná sešlost

family life – rodinný život

family relations – vztahy v rodině

generation gap – generační rozdíl

offspring – potomek, ratolest

descandant – potomek, následovník

ancestor – předek


ADOPCE - ADOPTION

adoptive family – adoptivní rodina

foster care – pěstounská péče

to lose one´s family – ztratit rodinu

to be orphaned – osiřet

orphan -sirotek

orphanage – sirotčinec

children´s home – dětský domov

to adopt sb – osvojit si koho

foster-parent – pěstoun

foster-child – dítě svěřené do opatrování


ČLENOVÉ RODINY - FAMILY MEMBERS


mother – matka

father – otec

parent – rodič

son – syn

daughter – dcera

brother – bratr

sister – sestra

uncle – strýc

aunt – teta

cousin – bratranec, sestřenice

grandparents – prarodiče

grandfather – dědeček

grandmother – babička

grandchildren – vnoučata

grandson – vnuk

granddaughter – vnučka

great grand (father..) - pra (dědeček)

father-in-law – tchán

mother-in-law – tchýně

son-in-law – zeť

daughter-in-law – snacha

sister-in-law – švagrová

brother-in-law – švagr

nephew – synovec

niece – neteř

stepfather – nevlastní otec

stepmother – nevlastní matka

stepbrother – nevlastní bratr

stepsister – nevlastní sestra

stepchild – nevlastní dítě

sibling – sourozenec

an only child – jedináček

first-born – prvorozený

illegitimate – nemanželský

twin – dvoje

triplet – trojče

quad (ruplet) – čtyřče

sibling rivalry – sourozenecká rivalita

Anglická slovíčka - Rodina. naučte se s námi anglická slovíčka na téma Rodina. Rozsáhlý seznam anglických slovíček týkajících se rodiny
Angličtina online zdarma

 304 
  Komentáře

YouTube
Obrázek
PŘIDAT KOMENTÁŘ