Angličtina zdarma

Základní anglické číslovky - Cardinal Numbers

12.06 2016|Číslovky
Základní anglické číslovky - Cardinal Numbers

Základní anglické číslovky vyjadřují počet či množství nějakého prvku, ve většině případů jsou spojeny se jmény (pět lidí, třináct koček, dvacet letadel), mohou však stát také samostatně (šli jsme tři, bylo nás tam pět apod.). Číslovky základní odpovídají na otázku kolik?

1-1011-2021-30
1 - one11 - eleven21 - twenty-one
2 - two12 - twelve22 - twenty-two
3 - three13 - thirteen23 - twenty-three
4 - four14 - fourteen24 - twenty-four
5 - five15 - fifteen25 - twenty-five
6 - six16 - sixteen26 - twenty-six
7 - seven17 - seventeen27 - twenty-seven
8 - eight18 - eighteen28 - twenty-eight
9 - nine19 - nighteen29 - twenty-nine
10 - ten20 - twenty30 - thirty


10 - 100100 - 1000Ostatní
10 - ten100 - one hundred101 - one hundred one
20 - twenty200 - two hundred110 - a hundred and ten
30 - thirty300 - three hundred120 - a hundred and twenty
40 - forty400 - four hundred200 - two hundred
50 - fifty500 - five hundred1001 - a thousand and one
60 - sixty600 - six hundred10 000 - ten thousand
70 - seventy700 - seven hundred100 000 - one hundred thousand
80 - eighty800 - eight hundred1000 000 - one million
90 - ninety900 - nine hundred1000 000 000 - one billion
100 - hundred1000 - thousand1000 000 000 000 - one trillion


Základní anglické číslovky - Cardinal Numbers. Základní anglické číslovky vyjadřují počet či množství nějakého prvku, ve většině případů jsou spojeny se jmény. Základní anglické číslovky
Angličtina online zdarma

 302 
  Komentáře

YouTube
Obrázek
PŘIDAT KOMENTÁŘ