Angličtina zdarma

Slovosled v anglické větě

04.05 2017|Ostatní
Slovosled v anglické větě

Angličtina je analytický jazyk a jako každý analytický jazyk má pevný slovosled. Pořadím větných členů vyjadřuje způsoby oznamovací a tázací.

Základní slovesled v anglické větě se řídí pomůckou SWOMPTSVOMPT


Subject = podmět - na prvním místě věty by měl být podmět, tedy to, o kom či o čem vlastně mluvíme.

Verb = sloveso - za podmětem je vždy sloveso, pokud se sloveso skládá z více částí, potom jsou zde všechny části.

Object = předmět - za slovesem může následovat jeho předmět, buď přímý, nebo nepřímý. Pokud má sloveso dva předměty, platí zde další pravidla.

Manner, Place, Time = příslovečné určení způsobu, místa, času - na konci věty bývají příslovečná určení a to v tomto pořadí: 1) způsob (manner), 2) místo (place), 3) čas (time).

Další pravidla anglického slovosledu

  • V anglické větě musí být alespoň podmět a přísudek, podmět nelze zamlčet jako v češtině.
  • Věty, kde přísudek tvoří samotné sloveso to be (být), nepotřebují pro tvorbu záporné věty a tázací věty žádné další pomocné sloveso.
  • Způsobová (modální) slovesa se v záporných a tázacích větách chovají jako pomocná slovesa, provádějí inverzi s podmětem, nesou slovesnou záporku.
  • Mezi přísudkem a předmětem nesmí stát žádný jiný větný člen.
  • Pořadí příslovečných určení je obecně: M-P-T, avšak pokud má být nějaké příslovečné určení zdůrazněno, lze jej postavit před podmět; takové příslovečné určení se od podmětu odděluje čárkou.


Slovosled v anglické větě. Angličtina patří k jazykům, které mají pevný slovosled, proto je dobré se jej naučit. Poradíme vám, jak se tvoří slovosled anglické věty
Angličtina online zdarma

 301 
  Komentáře

YouTube
Obrázek
PŘIDAT KOMENTÁŘ