Angličtina zdarma

Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména

Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména

V dnešní lekci si probereme rozdíl mezi počitatelnými podstatnými jmény - The countable nouns a nepočitatelnými podstatnými jmény - The uncountable nouns.

Počitatelná podstatná jména

Počitatelná podstatná jména jsou jména osob, zvířat, věcí a rostlin. Tvoří jednotné i množné číslo. V jednotném čísle musí být u těchto jmen člen -a nebo -the. Podstatná jména se mohou používat s číslovkou.

Př:

a boy - nějaký chlapec

the boy - ten chlapec

some boys - nějací chlapci

the boys -ti chlapci

a few boys - pár chlapců

few boys - málo chlapců

a lot of boys - spousta chlapců

many boys - hodně chlapců

Nepočitatelná podstatná jména

Nepočitatelná podstatná jména existují pouze v jednotném čísle. Jsou bez členu -a. Nemohou se používat s číslovkou. Mezi nepočitatelná podstatná jména patří třeba látková podstatná jména (voda-water, krev blood, cukr-sugar) nebo abstraktní podstatná jména (láska-love, práce-work, čas-time, hudba-music).

Př:

some wine - nějaké víno

the wine - to víno

a little wine - trochu vína

little wine - málo vína

a lot of wine - spousta vína

much wine - hodně vína


Pokud chceme vyjádřit u nepočitatelných podstatných jmen určité množství, použijeme výrazy jako:

AN ITEM OF, A PIECE OF, A BOTTLE OF, A KILO OF, ATD.

Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména v anglickém jazyce. Vysvětlení a příklady počitatelných a nepočitatelných anglických slov
Angličtina online zdarma

 302 
  Komentáře

YouTube
Obrázek
PŘIDAT KOMENTÁŘ