Angličtina zdarma

Stupňování přídavných jmen

Stupňování přídavných jmen

Stejně jako v českém jazyce, i v anglickém jazyce stupňujeme přídavná jména. Rozlišujeme několik typů stupňování přídavných jmen a v následujících řádcích si je všechny vysvětlíme.

V angličtině máme tři druhy stupňování:


a) pomocí přípon -er, the -est

Tento způsob používáme u jednoslabičných přídavných jmen a u dvouslabičných přídavných jmen, která jsou zakončena na -Y, -OW, -ER, -EL, -LE.

Příklad:

big - bigger - the biggest - velký - větší - největší

small - smaller - the smallest - malý - menší - nejmenší


b) Pomocí opisu MORE, THE MOST

Tento způsob používáme u přídavných jmen dvou a víceslabičných

Příklad:

beautiful - more beautiful - the most beautiful - krásný - krásnější - nejkrásnější

intelligent - more intelligent - the most intelligent - inteligentní - inteligentnější - nejinteligentnější


c) Nepravidelné stupňování přídavných jmen v angličtině

good-better-the best - dobrý-lepší-nejlepší

well - better - the best - dobře-lépe-nejlépe

bad - worse - the worst - špatný-horší-nejhorší

little - less - the least - málo,malý-méně,menší-nejméně,nejmenší

much - more - the most - hodně, více, nejvíce

far - farther - the farthest - vzdálený-vzdálenější-nejvzdálenější

Stupňování přídavných jmen je velmi podobné tomu českému. Přídavná jména v anglickém jazyce a jejich stupňování vychází ze tří pravidel
Angličtina online zdarma

 301 
  Komentáře

YouTube
Obrázek
PŘIDAT KOMENTÁŘ