Angličtina zdarma
Přivlastňovací zájmena samostatná a nesamostatná

Osobní zájmena v angličtině


Tázací zájmena v angličtině

Ukazovací zájmena

Přivlastňovací zájmena samostatná a nesamostatná

08.04 2021|Zájmena
Přivlastňovací zájmena samostatná a nesamostatná

Přivlastňovací zájmena v angličtině vyjadřují, že něco nebo někdo k něčemu nebo k někomu patří. V angličtině se přivlastňovací zájmena dělí na 2 skupiny: samostatná a nesamostatná.

Nesamostatná přivlastňovací zájmena

Nesamostatná zájmena musí být vždy ve spojení se slovem, které přivlastňují. Za nimi tedy vždy následuje podstatné jméno, zatímco před nimi nikdy nenajdete člen.

I (já) - my (moje)
You (ty) - your (tvoje, tvůj)
He (on) - his (jeho)
She (ona) - her (její)
It (to) - its (jeho)
We (my) - our (naše)
You (vy) - your (vaše)
They (oni) - their (jejich)

Příklady:
This is my dog. - To je můj pes.
She is my sister. - Ona je moje sestra.
Tam je naše babička. - There is our grandmother.

Samostatná přivlastňovací zájmena

Mohou ve větě stát samostatně a nenásleduje za nimi slovo, které přivlastňují. Většina z nich se od nesamostatných přivlastňovacích zájmen liší tím, že se k nim přidá koncovka "s".

I (já) - Mine (můj, moje)
You (ty) - Yours (tvůj, tvoje)
He (on) - His (jeho)
She (ona) - Her (její)
It (ono) - Its (jeho)
We (my) - Ours (naše)
You (vy) - Yours (vaše)
They (oni) - Theirs (jejich)

Příklady:
This dog is mine. - Ten pes je můj.
This sister is yours. - Tato sestra je Tvá.
This is hers. - Toto je její.
This cas is theirs. - Toto auto je jejich.
This house is his. - Tento dům je jeho.

Přivlastňovací zájmena v angličtině se dělí na dva druhy. Dnes si vysvětlíme, co jsou to samostatná a nesamostatná přivlastňovací zájmena v angličtině.
Angličtina online zdarma

 303 
  Komentáře

YouTube
Obrázek
PŘIDAT KOMENTÁŘ