Angličtina zdarma

Ukazovací zájmena

26.08 2021|Zájmena
Ukazovací zájmena

Ukazovací zájmena zastupují podstatná nebo přídavná jména. Anglický jazyk rozlišuje dva typy ukazovacích zájmen - this (tento), these (tyto), které používáme, když chceme poukázat na věci, které máme u sebe a that (tamten) a those (tamty) používám při ukazovaní na věci, které jsou od mluvčího vzdálené.

U ukazovacích zájmen rozlišujeme množné a jednotné číslo. V jednotném čísle používáme this (tento) a that (tamten) a v množném čísle these (tyto) a those (tamty).

Jednotné číslo

- this, that : tato, toto, tento
Zájmena this a that používáme u předmětů, které vlastníme. Je jedno, zda při rozhovoru použijeme this nebo that, záleží jen na nás.

Př:
This car is blue. - Toto auto je modré.
That car is white. - Tamto auto je bílé.

Množné číslo

these : tito, tyto, tato
those : tamti, tamty, tamta

Zájmena these a those používáme u předmětů, které jsou od nás daleko, jsou u někoho jiného nebo u osoby, se kterou komunikujeme.

Př:
These houses are old. - Tyto domy jsou staré.
Those houses are new. - Tamty domy jsou nové.

POZOR! musíme vždycky správně rozlišit jednotné a množné číslo:

this boy - these boys
that girl - those girls

ZAJÍMAVOST: Zájmeno this se používá při telefonování: Hello, this is James.

Vše, co potřebujete vědět o ukazovacích zájmenech v angličtině. Podíváme se podrobněji na zájmena this, that, these, those
Angličtina online zdarma

 304 
  Komentáře

YouTube
Obrázek
PŘIDAT KOMENTÁŘ